Chợ Tốt

Nam, 1991, Gốc Bắc, 5 Năm Giao Hàng Sài Gòn

8.000.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

Nam, 1991 bằng C. Người bắc, siêng năng. Có sức khỏe. Kinh nghiệm 5 năm giao hàng các chành Sài Gòn. Tìm công việc lái xe. Ưu tiên lái xe riêng, lái xe giao hàng cho công ty. Không làm đa cấp, không bảo vệ và các công việc sales. Xin các Cty không tuyển tài xế miễn liên hệ. Cảm ơn Chợ tốt đăng tin. ..

Nhấn để hiện số: 093786 ***
Văn Hùng
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Nam, 1991 bằng C. Người bắc, siêng năng. Có sức khỏe. Kinh nghiệm 5 năm giao hàng các chành Sài Gòn. Tìm công việc lái xe. Ưu tiên lái xe riêng, lái xe giao hàng cho công ty. Không làm đa cấp, không bảo vệ và các công việc sales. Xin các Cty không tuyển tài xế miễn liên hệ. Cảm ơn Chợ tốt đăng tin. ..

Nhấn để hiện số: 093786 ***
Văn Hùng
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093786 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »