Chợ Tốt

5 Nam Bốc Gạo Xuống Tại Chợ Đầu Mối Bình Điền

250.000 đ/ngày đ

Cần 05 Nam Bốc Hàng tại kho 220.000 - 250.000 đ/ngày Công ty Chồi Xanh Media cần tuyển gấp 5 nam bốc hàng Công việc : Bốc hàng thực phẩm, gạo Thời gian : Trong khung giờ từ 8h đến 18h .Ngày làm linh động theo đơn hàng nhận Lương : 220.000/ngày đến 250.000/ ngày . NHẬN LƯƠNG CUỐI NGÀY LÀM VIỆC. Yêu cầu: Nam từ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe tốt. Địa chỉ làm việc : Gần chợ đầu mối Bình Điền

Nhấn để hiện số: 090223 ***
Trinh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Cần 05 Nam Bốc Hàng tại kho 220.000 - 250.000 đ/ngày Công ty Chồi Xanh Media cần tuyển gấp 5 nam bốc hàng Công việc : Bốc hàng thực phẩm, gạo Thời gian : Trong khung giờ từ 8h đến 18h .Ngày làm linh động theo đơn hàng nhận Lương : 220.000/ngày đến 250.000/ ngày . NHẬN LƯƠNG CUỐI NGÀY LÀM VIỆC. Yêu cầu: Nam từ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe tốt. Địa chỉ làm việc : Gần chợ đầu mối Bình Điền

Nhấn để hiện số: 090223 ***
Trinh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090223 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »