Chợ Tốt

Tuyển 2 Tài Xế Bằng C Lái Xe Bơm Bê Tông

8.000.000 - 20.000.000 đ/tháng đ

+ Lái xe Bom bê tông + Công việc sẽ được hướng dẫn Trao đổi thêm khi đến phỏng vấn trực tiếp + Thời gian làm việc theo công trường

Nhấn để hiện số: 083463 ***
Chị Lý
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

+ Lái xe Bom bê tông + Công việc sẽ được hướng dẫn Trao đổi thêm khi đến phỏng vấn trực tiếp + Thời gian làm việc theo công trường

Nhấn để hiện số: 083463 ***
Chị Lý
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
083463 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »