Chợ Tốt

Tuyển 2 Nam Lái Xe Bằng C

6.000.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

CTY Thực Phẩm Sao Việt giao thực phẩm đông lạnh yêu cầu trung thực, nhanh nhẹn chịu khó

Nhấn để hiện số: 037834 ***

CTY Thực Phẩm Sao Việt giao thực phẩm đông lạnh yêu cầu trung thực, nhanh nhẹn chịu khó

Nhấn để hiện số: 037834 ***
037834 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »