Chợ Tốt

gà Chạng 3,2

2.000.000 đ đ

gà đá tết chạng đá 3,2 gà mới 100% do mình ko có thời gian nui nhường lai cho ae dam mê

Nhấn để hiện số: 091569 ***

gà đá tết chạng đá 3,2 gà mới 100% do mình ko có thời gian nui nhường lai cho ae dam mê

Nhấn để hiện số: 091569 ***
091569 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »