Chợ Tốt

Gà tre 1kg20w

250.000 đ đ

Ăn 2 thua lại, giờ ốm bán bỏ xung cự mạnh

Nhấn để hiện số: 085511 ***

Ăn 2 thua lại, giờ ốm bán bỏ xung cự mạnh

Nhấn để hiện số: 085511 ***
085511 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »