Chợ Tốt

Gà Đông Tảo thuần chủng

180.000 đ đ

gà giống 1 tháng tuổi đả tiêm đầy đủ 3 loại vaccine.

Nhấn để hiện số: 097237 ***

gà giống 1 tháng tuổi đả tiêm đầy đủ 3 loại vaccine.

Nhấn để hiện số: 097237 ***
097237 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »