Chợ Tốt

Mèo Munchkin tai cụp tricolor

12.000.000 đ đ

2 bé mèo Munchkin cái tai cụp tricolor 12tr 1 bé đực ald bicolor tai cụp mũi hồng mặt cân form to 5 triệu có fix Các bé đã sổ giun và tiêm ngừa 1 mũi(có sổ) , mới 50 ngày nhưng đã 1 kí có bảo hành sức khoẻ

Nhấn để hiện số: 086698 ***

2 bé mèo Munchkin cái tai cụp tricolor 12tr 1 bé đực ald bicolor tai cụp mũi hồng mặt cân form to 5 triệu có fix Các bé đã sổ giun và tiêm ngừa 1 mũi(có sổ) , mới 50 ngày nhưng đã 1 kí có bảo hành sức khoẻ

Nhấn để hiện số: 086698 ***
086698 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Hẹn gặp ở nơi công cộng và quen thuộc khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »