Chợ Tốt

H&V Store Tuyển CTV Bán Hàng Online Toàn Quốc

5.000.000 - 10.000.000 đ (lương khoán) đ

CÔNG VIỆC ĐƠN GIẢN +++KHÔNG PHẢI ĐA CẤP +++KHÔNG CẦN BỎ VỐN Chỉ cần ngồi ở nhà đăng bài bán sản phẩm Chiết khấu sản phẩm cao Có thể lương 1 tháng hơn 15Tr bên mình đã có nhiều người đạt Không cần phát tờ rơi hay đi tiếp thị Chỉ làm online tại nhà bằng máy tính hoặc điện thoại cá nhân

Nhấn để hiện số: 089837 ***

CÔNG VIỆC ĐƠN GIẢN +++KHÔNG PHẢI ĐA CẤP +++KHÔNG CẦN BỎ VỐN Chỉ cần ngồi ở nhà đăng bài bán sản phẩm Chiết khấu sản phẩm cao Có thể lương 1 tháng hơn 15Tr bên mình đã có nhiều người đạt Không cần phát tờ rơi hay đi tiếp thị Chỉ làm online tại nhà bằng máy tính hoặc điện thoại cá nhân

Nhấn để hiện số: 089837 ***
089837 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »