Chợ Tốt

Tuyển 1 Tài Xế Lái Xe Tải Bằng C

Từ 12.000.000 đ/tháng đ

Vận tải Trường Phát - Tài xế giao nhận hàng hóa theo lịch trình - Có kinh nghiệm về giao nhận hàng hóa bằng xe tải - Phụ cấp ban đêm, đi tỉnh

Nhấn để hiện số: 038845 ***
Quan
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Vận tải Trường Phát - Tài xế giao nhận hàng hóa theo lịch trình - Có kinh nghiệm về giao nhận hàng hóa bằng xe tải - Phụ cấp ban đêm, đi tỉnh

Nhấn để hiện số: 038845 ***
Quan
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
038845 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »