Chợ Tốt

Tuyển 5 Lái Xe Bằng C Hoặc B

7.500.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

Yêu cầu nhanh nhẹn trung thực xiềng năng trong công việc . Ngoài lương căn bản tối tính tăng ca theo chuyến đi tỉnh tính theo km

Nhấn để hiện số: 090976 ***
a chung
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Yêu cầu nhanh nhẹn trung thực xiềng năng trong công việc . Ngoài lương căn bản tối tính tăng ca theo chuyến đi tỉnh tính theo km

Nhấn để hiện số: 090976 ***
a chung
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090976 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »