Chợ Tốt

Ghẹ sống 170k

170.000 đ đ

TRƯA GHẸ VỀ - GHẸ SỐNG BÌNH THUẬN 8 9 10 CON 190K 1KG 2KG 350 11 14 CON 17OK 1KG 2KG 310K BAO 100 💯 GIAO HÀNG SỐNG HÀNG SỐNG NHƯ VIDEO SIÊU HÓT 17 họa mi khu phố 2 phường hiệp thành quận 12 IBOX

Nhấn để hiện số: 093216 ***

TRƯA GHẸ VỀ - GHẸ SỐNG BÌNH THUẬN 8 9 10 CON 190K 1KG 2KG 350 11 14 CON 17OK 1KG 2KG 310K BAO 100 💯 GIAO HÀNG SỐNG HÀNG SỐNG NHƯ VIDEO SIÊU HÓT 17 họa mi khu phố 2 phường hiệp thành quận 12 IBOX

Nhấn để hiện số: 093216 ***
093216 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »

NÊN gặp mặt trực tiếp kiểm tra hàng trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »