Chợ Tốt

Tuyển NV Bán Hàng Làm Tại Shop Nước Hoa

4.000.000 - 10.000.000 đ/tháng đ

👉 𝐆𝐨́𝐜 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 :làm tại chi nhánh Quận 1 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐬𝐚𝐮 : ✔️ Nam hoặc Nữ ngoại hình ưa nhìn ✔ Độ tuổi từ 20 - 28 tuổi ✔️ Có kinh nghiệm bán hàng , kỹ năng giao tiếp , nhanh nhạy trong công việc . ✔️ Thật Thà và Nghiêm Túc trong công việc . 👉 Khung giờ làm : ✔️ Full ca : 9h sáng - 21h tối (lương từ 7-8tr ) ✔️ Ca sáng : 9h sáng - 16h chiều ( lương từ 5tr) ✔️ Ca chiều : 16h chiều - 21h tối ( lương từ 3tr5 ) 👉 𝐌𝐮̛́𝐜 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 : ✔️ 𝐇𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 . ✔️𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 . ✔ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ đ𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 . 👉 Gia Nhập Miss Group chỉ cần bạn làm việc tốt và phát huy hết khả năng , chắc chắn sẽ nhận được những Đãi Ngộ từ chúng tôi . 📲 Vui lòng Liên hệ Quản lý : (Ms Uyên ) 👍 Hồ sơ nộp tại : 37A Tôn Thất Tùng - F Phạm Ngũ Lão - Q1 .

Nhấn để hiện số: 090190 ***

👉 𝐆𝐨́𝐜 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 :làm tại chi nhánh Quận 1 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐬𝐚𝐮 : ✔️ Nam hoặc Nữ ngoại hình ưa nhìn ✔ Độ tuổi từ 20 - 28 tuổi ✔️ Có kinh nghiệm bán hàng , kỹ năng giao tiếp , nhanh nhạy trong công việc . ✔️ Thật Thà và Nghiêm Túc trong công việc . 👉 Khung giờ làm : ✔️ Full ca : 9h sáng - 21h tối (lương từ 7-8tr ) ✔️ Ca sáng : 9h sáng - 16h chiều ( lương từ 5tr) ✔️ Ca chiều : 16h chiều - 21h tối ( lương từ 3tr5 ) 👉 𝐌𝐮̛́𝐜 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 : ✔️ 𝐇𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 . ✔️𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 . ✔ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ đ𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 . 👉 Gia Nhập Miss Group chỉ cần bạn làm việc tốt và phát huy hết khả năng , chắc chắn sẽ nhận được những Đãi Ngộ từ chúng tôi . 📲 Vui lòng Liên hệ Quản lý : (Ms Uyên ) 👍 Hồ sơ nộp tại : 37A Tôn Thất Tùng - F Phạm Ngũ Lão - Q1 .

Nhấn để hiện số: 090190 ***
090190 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »