Chợ Tốt

Tuyển Nhân Viên Làm Việc Online Tại Nhà

5.000.000 - 7.000.000 đ/ngày đ

Việc làm yêu cầu có laptop, ipad, hoặc smartphone kết nối được Internet -- Tính chất công việc: + Những ai có laptop, ipad, hoặc smartphone kết nối được Internet đều có thể tham gia +Có chứng minh nhân dâ, tài khoản ngân hàng (để nhận lương), nếu chưa sẽ được hướng dẫn làm thẻ +Thời gian linh hoạt, chỉ cần có thời gian rảnh online lúc nào làm cũng được, sáng, chiều, tối (có thể làm toàn thòi gian) +Làm việc tại nhà, yêu cầu có kết nối internet, hoặc bất kì đâu có Internet +Do đặc thù cong việc nên cho phép nhân viên làm việc tại nhà hoặc bất cứ đâu có internet trong thời gian rảnh --Yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng : không yêu cầu --Yêu cầu độ tuổi : không yêu cầu --Quyền lợi: +Được hướng dẫn chi tiết tận tình công việc +Traning, đào tạo những kỹ năng cơ bản để nhân viên có thể làm việc +Thời gian nhận lương linh hoạt (theo ngày, tuần, tháng) KHÔNG BÁN HÀNG, TIẾP THỊ KHÔNG CHẠY DOANH SỐ --CÁCH ĐĂNG KÝ : Liên hệ trực tiếp chợ tốt để hướng dẫn cụ thể

Nhấn để hiện số: 086795 ***
Kim Thanh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Việc làm yêu cầu có laptop, ipad, hoặc smartphone kết nối được Internet -- Tính chất công việc: + Những ai có laptop, ipad, hoặc smartphone kết nối được Internet đều có thể tham gia +Có chứng minh nhân dâ, tài khoản ngân hàng (để nhận lương), nếu chưa sẽ được hướng dẫn làm thẻ +Thời gian linh hoạt, chỉ cần có thời gian rảnh online lúc nào làm cũng được, sáng, chiều, tối (có thể làm toàn thòi gian) +Làm việc tại nhà, yêu cầu có kết nối internet, hoặc bất kì đâu có Internet +Do đặc thù cong việc nên cho phép nhân viên làm việc tại nhà hoặc bất cứ đâu có internet trong thời gian rảnh --Yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng : không yêu cầu --Yêu cầu độ tuổi : không yêu cầu --Quyền lợi: +Được hướng dẫn chi tiết tận tình công việc +Traning, đào tạo những kỹ năng cơ bản để nhân viên có thể làm việc +Thời gian nhận lương linh hoạt (theo ngày, tuần, tháng) KHÔNG BÁN HÀNG, TIẾP THỊ KHÔNG CHẠY DOANH SỐ --CÁCH ĐĂNG KÝ : Liên hệ trực tiếp chợ tốt để hướng dẫn cụ thể

Nhấn để hiện số: 086795 ***
Kim Thanh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
086795 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »