Chợ Tốt

Bằng C. Kinh Nghiệm Trên 3 Năm Với Mọi Loại Xe

Thương lượng đ

em 25 tuổi. quê hà tĩnh. thông thạo mọi loại xe từ 5-7 chổ. số sàn và số tự động. và những dòng xe sang. cần tìm việc. em cảm ơn ạ

Nhấn để hiện số: 086282 ***
Bảo Thi
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

em 25 tuổi. quê hà tĩnh. thông thạo mọi loại xe từ 5-7 chổ. số sàn và số tự động. và những dòng xe sang. cần tìm việc. em cảm ơn ạ

Nhấn để hiện số: 086282 ***
Bảo Thi
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
086282 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »