Chợ Tốt

Bầy gà đông tảo chân sùi đẹp

150.000 đ đ

có bầy gà đông tảo chân sùi đẹp , chân vảy thịt hơn tháng đep cho ai cần

Nhấn để hiện số: 090959 ***

có bầy gà đông tảo chân sùi đẹp , chân vảy thịt hơn tháng đep cho ai cần

Nhấn để hiện số: 090959 ***
090959 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

NÊN gặp mặt trực tiếp kiểm tra hàng trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »