Chợ Tốt

Female - Munchkin short hair | Mèo chân ngắn cái

9.000.000 đ đ

Breed: Munchkin Color: Bicolor Tabby Dob: 04/12/2020 Dad: Munchkin kikt. Mom: British shorthair - Tiêm 2 mũi phòng 4 bệnh - Bhsk 7 ngày đối với 4 bệnh trong mũi tiêm - Chỉ bán HCM

Nhấn để hiện số: 097770 ***

Breed: Munchkin Color: Bicolor Tabby Dob: 04/12/2020 Dad: Munchkin kikt. Mom: British shorthair - Tiêm 2 mũi phòng 4 bệnh - Bhsk 7 ngày đối với 4 bệnh trong mũi tiêm - Chỉ bán HCM

Nhấn để hiện số: 097770 ***
097770 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »