Chợ Tốt

Female - Munchkin short hair | Mèo chân ngắn cái

8.500.000 đ đ

Breed: Munchkin Color: Bicolor Tabby Dob: 04/12/2020 Dad: Munchkin kikt. Mom: British shorthair - Tiêm 2 mũi phòng 4 bệnh - Bhsk 7 ngày đối với 4 bệnh trong mũi tiêm - Chỉ bán HCM

Nhấn để hiện số: 097770 ***

Breed: Munchkin Color: Bicolor Tabby Dob: 04/12/2020 Dad: Munchkin kikt. Mom: British shorthair - Tiêm 2 mũi phòng 4 bệnh - Bhsk 7 ngày đối với 4 bệnh trong mũi tiêm - Chỉ bán HCM

Nhấn để hiện số: 097770 ***
097770 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

NÊN gặp mặt trực tiếp kiểm tra hàng trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »