Chợ Tốt

Female - Munchkin kilt - Mèo chân ngắn tai cụp

10.000.000 đ đ

Mèo chân ngắn tai cụp Gender: Cái Dob: 04/12/2020 Dad: Munchkin kilt x Mom: Bri shorthair - Tiêm 2 mũi 4 bệnh + xổ giun - Bhsk 7 ngày đối với 4 bệnh trong mũi tiêm - Chỉ giao hcm

Nhấn để hiện số: 097770 ***

Mèo chân ngắn tai cụp Gender: Cái Dob: 04/12/2020 Dad: Munchkin kilt x Mom: Bri shorthair - Tiêm 2 mũi 4 bệnh + xổ giun - Bhsk 7 ngày đối với 4 bệnh trong mũi tiêm - Chỉ giao hcm

Nhấn để hiện số: 097770 ***
097770 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »