Chợ Tốt

Cần tìm sen cho boss tuxedo😘

2.500.000 đ đ

do nhà mình chuyển đi không có ai chăm sóc boss cần nhượng lại cho sen nào yêu thương chăm sóc boss,giới tính cái nên hông có gọi là hoang thượng nghen😂boss đã tiêm và sổ giun đầy đủ cá rẻ cho các sen nha 0 7 6 3 4 4 4 4 3 5 liên hệ số này nheeee

Nhấn để hiện số: 076344 ***

do nhà mình chuyển đi không có ai chăm sóc boss cần nhượng lại cho sen nào yêu thương chăm sóc boss,giới tính cái nên hông có gọi là hoang thượng nghen😂boss đã tiêm và sổ giun đầy đủ cá rẻ cho các sen nha 0 7 6 3 4 4 4 4 3 5 liên hệ số này nheeee

Nhấn để hiện số: 076344 ***
076344 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »