Chợ Tốt

Em Bằng C Giờ Em Đang Tìm Việc Ạ

8.000.000 đ/tháng đ

Đổng văn nghiệm Sinh ngày 15/2/1994 Kinh nghiệm 1 năm Hạng c

Nhấn để hiện số: 038442 ***

Đổng văn nghiệm Sinh ngày 15/2/1994 Kinh nghiệm 1 năm Hạng c

Nhấn để hiện số: 038442 ***
038442 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »