Chợ Tốt

Tuyển KCS Cho Cơm Tấm Cali

5.500.000 - 7.000.000 đ/tháng đ

Đánh giá chất lượng nguyên liệu nhập và lưu kho • Kiểm tra chất lượng nguồn hàng nguyên liệu, vật tư đầu vào của nhà máy - phân loại những nguyên liệu không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để làm việc lại với nhà cung cấp • Theo dõi, ghi chép số liệu từng lô hàng nhập Kiểm tra chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất và sản phẩm thành phẩm • Thường xuyên kiểm tra quy trình sản xuất của từng công đoạn - chỉ dẫn công nhân điều chỉnh cho đúng tiêu chuẩn nếu phát hiện sai sót • Ghi chép cẩn thận số liệu kiểm hàng • Phối hợp với các dây chuyền sản xuất kiểm tra chất lượng hàng hóa thành phẩm theo hệ thống tiêu chuẩn đánh giá của doanh nghiệp • Đề xuất giải pháp xử lý kịp thời khi thành phẩm không đạt tiêu chuẩn quy định • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan xử lý sự cố, vấn đề phát sinh khác trong quá trình vận hành sản xuất của nhà máy Các công việc khác ​ • Quản lý, bảo quản đúng cách các trang thiết bị - dụng cụ dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối • Tham gia giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm có trong đơn hàng • Tham gia các cuộc họp định kì, đột xuất của bộ phận KCS • Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên KCS mới nếu được phân công • Thực hiện các công việc khác khi có quản lý cấp trên giao phó

Nhấn để hiện số: 094662 ***

Đánh giá chất lượng nguyên liệu nhập và lưu kho • Kiểm tra chất lượng nguồn hàng nguyên liệu, vật tư đầu vào của nhà máy - phân loại những nguyên liệu không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để làm việc lại với nhà cung cấp • Theo dõi, ghi chép số liệu từng lô hàng nhập Kiểm tra chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất và sản phẩm thành phẩm • Thường xuyên kiểm tra quy trình sản xuất của từng công đoạn - chỉ dẫn công nhân điều chỉnh cho đúng tiêu chuẩn nếu phát hiện sai sót • Ghi chép cẩn thận số liệu kiểm hàng • Phối hợp với các dây chuyền sản xuất kiểm tra chất lượng hàng hóa thành phẩm theo hệ thống tiêu chuẩn đánh giá của doanh nghiệp • Đề xuất giải pháp xử lý kịp thời khi thành phẩm không đạt tiêu chuẩn quy định • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan xử lý sự cố, vấn đề phát sinh khác trong quá trình vận hành sản xuất của nhà máy Các công việc khác ​ • Quản lý, bảo quản đúng cách các trang thiết bị - dụng cụ dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối • Tham gia giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm có trong đơn hàng • Tham gia các cuộc họp định kì, đột xuất của bộ phận KCS • Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên KCS mới nếu được phân công • Thực hiện các công việc khác khi có quản lý cấp trên giao phó

Nhấn để hiện số: 094662 ***
094662 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »