Chợ Tốt

Cần Tim Công Việc Giữ Trẻ,Nấu Ăn,Các Buổi Sáng

80.000 - 4.000.000 đ/giờ đ

Tên Phan Thi Kim Châu ,52tuổi,16 Lô V CXVH,P8,Q4,Csn tim cong viec giu tre ,nâu an cac buoi sang tu thu hai - thu sau ( 7h - 14h) GV tiêu học ,yêu tre mới nghỉ hưu.Không vuong bạn gia đình.

Nhấn để hiện số: 092215 ***
Châu
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Tên Phan Thi Kim Châu ,52tuổi,16 Lô V CXVH,P8,Q4,Csn tim cong viec giu tre ,nâu an cac buoi sang tu thu hai - thu sau ( 7h - 14h) GV tiêu học ,yêu tre mới nghỉ hưu.Không vuong bạn gia đình.

Nhấn để hiện số: 092215 ***
Châu
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
092215 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »