Chợ Tốt

Nữ Lớp 10 Tìm Việc Bán Thời Gian Vào Chiều Tối

20.000 - 30.000 đ/giờ đ

- Tên: Khánh Linh, 15t học lớp 10. Nơi ở: Q7, TPHCM - Công việc bán thời gian, làm ở q7/q3/q10/q8/q4/q5, giờ làm từ khoảng 4h30 đến 9h chiều - Kinh nghiệm: ko có - Kỹ năng: hiểu biết đôi chút về công nghệ; bằng cấp: không

Nhấn để hiện số: 084646 ***

- Tên: Khánh Linh, 15t học lớp 10. Nơi ở: Q7, TPHCM - Công việc bán thời gian, làm ở q7/q3/q10/q8/q4/q5, giờ làm từ khoảng 4h30 đến 9h chiều - Kinh nghiệm: ko có - Kỹ năng: hiểu biết đôi chút về công nghệ; bằng cấp: không

Nhấn để hiện số: 084646 ***
084646 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »