Chợ Tốt

Gia Sư Tiếng Anh-Người Bản Xứ

Từ 300.000 đ/giờ đ

Người bản xứ, kinh nghiệm trên 5 năm dạy tiếng anh các cấp. Gia sư dạy tiếng anh online/tại nhà

Nhấn để hiện số: 090335 ***
Jenny
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Người bản xứ, kinh nghiệm trên 5 năm dạy tiếng anh các cấp. Gia sư dạy tiếng anh online/tại nhà

Nhấn để hiện số: 090335 ***
Jenny
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090335 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »