Chợ Tốt

Khu Chế Xuất Tân Thuận Tuyển 1000 Nam/Nữ Thời Vụ

8.000.000 - 14.000.000 đ/tháng đ

KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN TUYỂN 1000 NAM/NỮ CÔNG NHÂN THỜI VỤ . 🟠 CÔNG TY NIDEC TOSOK TUYỂN 500 NAM/NỮ ( TỪ 16 _ 42 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA 12H NGÀY : 344.000₫ . - ĐI CA 12H ĐÊM : 398.000₫ . - THU NHẬP : 9 TRIỆU/THÁNG _ 13 TRIỆU/THÁNG . 🟢 CÔNG TY TECHLINK TUYỂN 200 NAM/NỮ ( TỪ 18 _ 35 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA 12H NGÀY : 335.00₫ . - ĐI CA 12H ĐÊM : 391.000₫ . - THU NHẬP : 8 TRIỆU/THÁNG _ 12 TRIỆU/THÁNG . 🌐 CÔNG TY FURUKAWA TUYỂN 500 NAM/NỮ ( TỪ 16 _ 40 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA 13H NGÀY : 359.000₫ . - ĐI CA 11H ĐÊM : 345.000₫ . - THU NHẬP : 9 TRIỆU/THÁNG _ 11 TRIỆU/THÁNG . 🟡 CÔNG TY JUKI TUYỂN 200 NAM/NỮ ( TỪ 18 _ 35 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - LÀM CA 8H CÓ TĂNG CA MỖI NGÀY . - THU NHẬP TRUNG BÌNH : 10 TRIỆU/THÁNG . 🏐 CÔNG TY HONG IK VINA TUYỂN 100 NAM ( TỪ 18 _ 40 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - LÀM CA HÀNH CHÁNH CÓ TĂNG CA MỖI NGÀY . - THU NHẬP TRUNG BÌNH : 10 TRIỆU/THÁNG . 🟣 CÔNG TY CLASSIC FINE FOODS TUYỂN 200 NAM/NỮ ( TỪ 18 _ 35 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - LÀM CA HÀNH CHÁNH CÓ TĂNG CA MỖI NGÀY . - THU NHẬP TRUNG BÌNH : 9 TRIỆU/THÁNG . 🥎 CÔNG TY CX TECH TUYỂN 100 NAM/NỮ ( TỪ 18 _ 35 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA THEO LỊCH CÔNG TY . - THU NHẬP TRUNG BÌNH : 10 TRIỆU/THÁNG . ⚫ CÔNG TY KIM MAY ORGAN TUYỂN 200 NAM/NỮ ( TỪ 18 _ 38 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA THEO LỊCH CÔNG TY . - THU NHẬP : 8 TRIỆU/THÁNG _ 13 TRIỆU/THÁNG . 🟠 CÔNG TY TOP OPTO TUYỂN 200 NỮ ( TỪ 18 _ 35 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA 8H CÓ TĂNG CA MỖI NGÀY . - THU NHẬP TRUNG BÌNH : 9 TRIỆU/THÁNG .

Nhấn để hiện số: 090857 ***

KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN TUYỂN 1000 NAM/NỮ CÔNG NHÂN THỜI VỤ . 🟠 CÔNG TY NIDEC TOSOK TUYỂN 500 NAM/NỮ ( TỪ 16 _ 42 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA 12H NGÀY : 344.000₫ . - ĐI CA 12H ĐÊM : 398.000₫ . - THU NHẬP : 9 TRIỆU/THÁNG _ 13 TRIỆU/THÁNG . 🟢 CÔNG TY TECHLINK TUYỂN 200 NAM/NỮ ( TỪ 18 _ 35 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA 12H NGÀY : 335.00₫ . - ĐI CA 12H ĐÊM : 391.000₫ . - THU NHẬP : 8 TRIỆU/THÁNG _ 12 TRIỆU/THÁNG . 🌐 CÔNG TY FURUKAWA TUYỂN 500 NAM/NỮ ( TỪ 16 _ 40 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA 13H NGÀY : 359.000₫ . - ĐI CA 11H ĐÊM : 345.000₫ . - THU NHẬP : 9 TRIỆU/THÁNG _ 11 TRIỆU/THÁNG . 🟡 CÔNG TY JUKI TUYỂN 200 NAM/NỮ ( TỪ 18 _ 35 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - LÀM CA 8H CÓ TĂNG CA MỖI NGÀY . - THU NHẬP TRUNG BÌNH : 10 TRIỆU/THÁNG . 🏐 CÔNG TY HONG IK VINA TUYỂN 100 NAM ( TỪ 18 _ 40 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - LÀM CA HÀNH CHÁNH CÓ TĂNG CA MỖI NGÀY . - THU NHẬP TRUNG BÌNH : 10 TRIỆU/THÁNG . 🟣 CÔNG TY CLASSIC FINE FOODS TUYỂN 200 NAM/NỮ ( TỪ 18 _ 35 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - LÀM CA HÀNH CHÁNH CÓ TĂNG CA MỖI NGÀY . - THU NHẬP TRUNG BÌNH : 9 TRIỆU/THÁNG . 🥎 CÔNG TY CX TECH TUYỂN 100 NAM/NỮ ( TỪ 18 _ 35 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA THEO LỊCH CÔNG TY . - THU NHẬP TRUNG BÌNH : 10 TRIỆU/THÁNG . ⚫ CÔNG TY KIM MAY ORGAN TUYỂN 200 NAM/NỮ ( TỪ 18 _ 38 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA THEO LỊCH CÔNG TY . - THU NHẬP : 8 TRIỆU/THÁNG _ 13 TRIỆU/THÁNG . 🟠 CÔNG TY TOP OPTO TUYỂN 200 NỮ ( TỪ 18 _ 35 TUỔI ) LÀM THỜI VỤ : - ĐI CA 8H CÓ TĂNG CA MỖI NGÀY . - THU NHẬP TRUNG BÌNH : 9 TRIỆU/THÁNG .

Nhấn để hiện số: 090857 ***
090857 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »