Chợ Tốt

Cần Tuyển Bổ Sung 50 Thợ Làm Lông Mi Giả Xuất Khẩu

4.300.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

XƯỞNG SẢN XUẤT LÔNG MI GIẢ HÀN QUỐC XUẤT KHẨU CẦN TUYỂN BỔ SUNG THỢ LÀM LÔNG MI GIẢ TẠI XƯỞNG KHÔNG CẦN KN SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO ,YÊU CẦU CHỊU KHÓ SIÊNG NĂNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC MÁY LẠNH SẠCH SẼ LH GIỜ HÀNH CHÍNH TỪ 8H SÁNG-5H CHIỀU-THỨ HAI ĐẾN THỨ 7 ĐỂ PV VÀ THỬ VIỆC

Nhấn để hiện số: 096310 ***
TRÂM
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

XƯỞNG SẢN XUẤT LÔNG MI GIẢ HÀN QUỐC XUẤT KHẨU CẦN TUYỂN BỔ SUNG THỢ LÀM LÔNG MI GIẢ TẠI XƯỞNG KHÔNG CẦN KN SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO ,YÊU CẦU CHỊU KHÓ SIÊNG NĂNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC MÁY LẠNH SẠCH SẼ LH GIỜ HÀNH CHÍNH TỪ 8H SÁNG-5H CHIỀU-THỨ HAI ĐẾN THỨ 7 ĐỂ PV VÀ THỬ VIỆC

Nhấn để hiện số: 096310 ***
TRÂM
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
096310 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »