Chợ Tốt

Shop Cần Tuyển 1 Nhân Viên Nữ Bán Hàng

600.000 - 7.000.000 đ/tháng đ

Shop cần tuyển 1 bạn nhân viên nữ bán hàng Giờ lam việc:10-12tiếng 1 ngày Yêu cầu:trug thực , nhanh nhẹn , siêng năng

Nhấn để hiện số: 090921 ***
Minh Anh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Shop cần tuyển 1 bạn nhân viên nữ bán hàng Giờ lam việc:10-12tiếng 1 ngày Yêu cầu:trug thực , nhanh nhẹn , siêng năng

Nhấn để hiện số: 090921 ***
Minh Anh
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090921 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »