Chợ Tốt

Tuyển 1 Kế Toán Hàng Hóa Làm Thời Vụ 2 Tháng

Từ 6.000.000 đ/tháng đ

CÔNG TY TNHH DV-TM THANH NGỌC (TNT) cần tuyển 1 Kế toán hàng hóa: - Làm THỜI VỤ 2 tháng, làm trọn thời gian giờ hành chính (8-17g) - Nam/Nữ trình độ trung cấp chuyên ngành kế toán hoặc đã có KN kế toán bán hàng/kho, giỏi vi tính (Excel), nhanh nhẹn tháo vát - Mô tả công việc: 1 Nhập bảng giá mua vào theo báo giá từ Nhà cung cấp 2 Kiểm tra, đối chiếu tính phù hợp về giá và số lượng thực nhận ("3-way matching") để thực hiện ghi nhận hóa đơn nhập mua hàng hóa của Nhà cung cấp 3 Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ, đột xuất 4 Đối chiếu nhập xuất kho hàng ký gửi, Xác nhận doanh số bán ra thực tế hàng ký gửi để Kế toán xuất hóa đơn thực hiện xuất hóa đơn bán hàng trong kỳ 5 Thực hiện việc tính giá thành (Hàng bán trong kỳ, Hàng tồn kho cuối kỳ) 6 Kiểm tra và thực hiện quyết toán thu hồi CPUH NCC 7 Kiểm soát và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài sản Công ty: mua, bán, thanh lý, điều chuyển, trích khấu hao phân bổ 8 Báo cáo: Giá thành, VAT, BC tình hình sử dụng hóa đơn, BC thống kê… 9 Kiểm tra các giao dịch ngân hàng trên D365 với sao kê sổ phụ cuối mỗi ngày 10 Kiểm tra số liệu xuất bán của Chi nhánh trong tháng để thực hiện Xuất hóa đơn đầu vào cho chi nhánh 11 Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định - Thu nhập: Lương + trợ cấp ăn trưa 30k/ngày - Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay

Nhấn để hiện số: 093700 ***

CÔNG TY TNHH DV-TM THANH NGỌC (TNT) cần tuyển 1 Kế toán hàng hóa: - Làm THỜI VỤ 2 tháng, làm trọn thời gian giờ hành chính (8-17g) - Nam/Nữ trình độ trung cấp chuyên ngành kế toán hoặc đã có KN kế toán bán hàng/kho, giỏi vi tính (Excel), nhanh nhẹn tháo vát - Mô tả công việc: 1 Nhập bảng giá mua vào theo báo giá từ Nhà cung cấp 2 Kiểm tra, đối chiếu tính phù hợp về giá và số lượng thực nhận ("3-way matching") để thực hiện ghi nhận hóa đơn nhập mua hàng hóa của Nhà cung cấp 3 Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ, đột xuất 4 Đối chiếu nhập xuất kho hàng ký gửi, Xác nhận doanh số bán ra thực tế hàng ký gửi để Kế toán xuất hóa đơn thực hiện xuất hóa đơn bán hàng trong kỳ 5 Thực hiện việc tính giá thành (Hàng bán trong kỳ, Hàng tồn kho cuối kỳ) 6 Kiểm tra và thực hiện quyết toán thu hồi CPUH NCC 7 Kiểm soát và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài sản Công ty: mua, bán, thanh lý, điều chuyển, trích khấu hao phân bổ 8 Báo cáo: Giá thành, VAT, BC tình hình sử dụng hóa đơn, BC thống kê… 9 Kiểm tra các giao dịch ngân hàng trên D365 với sao kê sổ phụ cuối mỗi ngày 10 Kiểm tra số liệu xuất bán của Chi nhánh trong tháng để thực hiện Xuất hóa đơn đầu vào cho chi nhánh 11 Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định - Thu nhập: Lương + trợ cấp ăn trưa 30k/ngày - Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay

Nhấn để hiện số: 093700 ***
093700 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »