Chợ Tốt

Tuyển Tài Xế Trung Chuyển

8.000.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm - Mô tả: Trung chuyển hàng hóa trong nội thành - Bằng cấp: B2 trở lên - Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên - Nhu cầu: 2 fulltime ngày; 1 fulltime đêm linh động; 2 partime (bán thời gian). - Lương: chi tiết trao đổi khi phỏng vấn. - Hưởng các phúc lợi của công ty.

Nhấn để hiện số: 085569 ***

Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm - Mô tả: Trung chuyển hàng hóa trong nội thành - Bằng cấp: B2 trở lên - Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên - Nhu cầu: 2 fulltime ngày; 1 fulltime đêm linh động; 2 partime (bán thời gian). - Lương: chi tiết trao đổi khi phỏng vấn. - Hưởng các phúc lợi của công ty.

Nhấn để hiện số: 085569 ***
085569 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »