Chợ Tốt

Tuyển Công Tác Viên

5.000.000 - 30.000.000 đ (lương khoán) đ

Công ty Phúc Khang. Lĩnh vực hoạt động : Kinh doanh Bất động Sản, Thi công Công trình, Dịch vụ bảo vệ tư nhân, Hổ trợ vốn cho cá nhân, giới thiệu việc làm trong lĩnh vực Giải trí và lao động Phổ thông. Công tác viên hợp tác làm việc Bán thời gian, doanh thu cao và nhiều Hổ trợ khác...

Nhấn để hiện số: 096115 ***

Công ty Phúc Khang. Lĩnh vực hoạt động : Kinh doanh Bất động Sản, Thi công Công trình, Dịch vụ bảo vệ tư nhân, Hổ trợ vốn cho cá nhân, giới thiệu việc làm trong lĩnh vực Giải trí và lao động Phổ thông. Công tác viên hợp tác làm việc Bán thời gian, doanh thu cao và nhiều Hổ trợ khác...

Nhấn để hiện số: 096115 ***
096115 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »