Chợ Tốt

Tuyển 50 Nam Nữ Thời Vụ CTY Techlink Đường 15

9.000.000 - 11.000.000 đ/tháng đ

Tuyển Gấp 50 nam nữ thời vụ cty techlink đường 15 kcx tân thuận quận 7

Nhấn để hiện số: 037746 ***
Kim Chi
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Tuyển Gấp 50 nam nữ thời vụ cty techlink đường 15 kcx tân thuận quận 7

Nhấn để hiện số: 037746 ***
Kim Chi
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
037746 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »