Chợ Tốt

CTY Okaya Tuyển Nam/Nữ Chính Thức

8.000.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

🛑 🛑CTY OKAYA QUẬN 7 👉TUYỂN 200 NAM CHÍNH THỨC- NGỒI LÀM 👉Sản xuất linh kiện điện tử ☎️ Liên hệ: ✅Công việc: --Kiểm hàng: Ngồi làm, đi hành chánh tăng ca --Sản xuất: Đứng làm, xoay 3 ca ✅Yêu cầu: Nam nữ 18 đến 35 ✅Mức lương: -Lương cơ bản: 4.740.000 -Pc chuyên cần .500.000 -Pc đi lại: 300.000 trở lên -Phụ cấp nhà ở : 200.000 -Phụ cấp Ca3: 65.000/ 1 ca ==> Thu nhập 6.5 đến 8 triệu ĐẦY ĐỦ CHÊ ĐỘ BẢO HIỂM ✅ Yêu cầu hồ sơ: Hồ sơ xin việc đầy đủ ☎️☎️ Liên hệ: (zalo)

Nhấn để hiện số: 089934 ***
CHỊ NY
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

🛑 🛑CTY OKAYA QUẬN 7 👉TUYỂN 200 NAM CHÍNH THỨC- NGỒI LÀM 👉Sản xuất linh kiện điện tử ☎️ Liên hệ: ✅Công việc: --Kiểm hàng: Ngồi làm, đi hành chánh tăng ca --Sản xuất: Đứng làm, xoay 3 ca ✅Yêu cầu: Nam nữ 18 đến 35 ✅Mức lương: -Lương cơ bản: 4.740.000 -Pc chuyên cần .500.000 -Pc đi lại: 300.000 trở lên -Phụ cấp nhà ở : 200.000 -Phụ cấp Ca3: 65.000/ 1 ca ==> Thu nhập 6.5 đến 8 triệu ĐẦY ĐỦ CHÊ ĐỘ BẢO HIỂM ✅ Yêu cầu hồ sơ: Hồ sơ xin việc đầy đủ ☎️☎️ Liên hệ: (zalo)

Nhấn để hiện số: 089934 ***
CHỊ NY
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
089934 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »