Chợ Tốt

Khách Sạn Cách Ly Sabina Tuyển It Ở Lại Ks

10.000.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

-KHÔNG YÊU CẦU NGÔN NGỮ - CÓ KINH NGHIỆM Ở VỊ TRÍ IT/SỬA CHỮA - VUI VẺ HÒA ĐỒNG NHIỆT TÌNH TRONG CÔNG VIỆC

Nhấn để hiện số: 070719 ***
Mỹ Ms
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

-KHÔNG YÊU CẦU NGÔN NGỮ - CÓ KINH NGHIỆM Ở VỊ TRÍ IT/SỬA CHỮA - VUI VẺ HÒA ĐỒNG NHIỆT TÌNH TRONG CÔNG VIỆC

Nhấn để hiện số: 070719 ***
Mỹ Ms
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
070719 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »