Chợ Tốt

Tuyển Thợ Làm Đá Hoa Cương

10.000.000 - 16.000.000 đ/tháng đ

tuyển thợ đá hoa cương tay nghè cao. làm việc trong tp. hcn

Nhấn để hiện số: 090360 ***
Tuấn
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

tuyển thợ đá hoa cương tay nghè cao. làm việc trong tp. hcn

Nhấn để hiện số: 090360 ***
Tuấn
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090360 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »