Chợ Tốt

Tuyển Phụ Bếp Ca Tối Nhà Hàng Hàn Quốc

7.100.000 đ/tháng đ

Được off 2 ngày/tháng. Các ngày lễ lớn trong năm lương nhân đôi. Ca cố định, không xoay ca. Ca tối: 16-0h (8 tiếng - lương 7,100,000vnd; không bao ăn). Với người mới, sẽ được hướng dẫn đào tạo lại.

Nhấn để hiện số: 088818 ***
Thy
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Được off 2 ngày/tháng. Các ngày lễ lớn trong năm lương nhân đôi. Ca cố định, không xoay ca. Ca tối: 16-0h (8 tiếng - lương 7,100,000vnd; không bao ăn). Với người mới, sẽ được hướng dẫn đào tạo lại.

Nhấn để hiện số: 088818 ***
Thy
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
088818 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »