Chợ Tốt

Tuyển 10 Nhân Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại

10.000.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

Theo dõi nợ quá hạn của khách hàng, liên hệ và hỗ trợ khách hàng thanh toán. Gửi CV qua Mail: hr.donglu@gmail.com ĐỂ ỨNG TUYỂN. VUI LÒNG KHÔNG GỌI ĐIỆN NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH.

Nhấn để hiện số: 076829 ***
Mỹ HR
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Theo dõi nợ quá hạn của khách hàng, liên hệ và hỗ trợ khách hàng thanh toán. Gửi CV qua Mail: hr.donglu@gmail.com ĐỂ ỨNG TUYỂN. VUI LÒNG KHÔNG GỌI ĐIỆN NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH.

Nhấn để hiện số: 076829 ***
Mỹ HR
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
076829 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »