Chợ Tốt

Cần Tuyển 2 Lao Động Phổ Thông

7.500.000 - 9.000.000 đ/tháng đ

Cty TNHHTM&Dv hang Hải Khanh Hoang d/c 162A go o moi Phuong Phú thuan Q7 can Tuyen 2 lao Dong pho thong ,Cty chuyen lam ve cuu sinh cứu hỏa cho tàu , công việc thường đi xuong tau lay các thiết bị về Kiem tra bao duong sau do tra sau đó trở lại chỗ tàu. Thời gian làm việc theo giờ hành chính . Nhan nhung ban da tot nghi nhiệp cấp 3 , co suc khoe tot va nhanh nhen chiu kho . Làm du mot Nam dc huong 1 thang luong , cac ngày le Lon deu co Thuong , di cong tac ngoai Tinh co cong tac phi theo qui Dinh cua Nhà nuoc.

Nhấn để hiện số: 090368 ***
Mr Tiến
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Cty TNHHTM&Dv hang Hải Khanh Hoang d/c 162A go o moi Phuong Phú thuan Q7 can Tuyen 2 lao Dong pho thong ,Cty chuyen lam ve cuu sinh cứu hỏa cho tàu , công việc thường đi xuong tau lay các thiết bị về Kiem tra bao duong sau do tra sau đó trở lại chỗ tàu. Thời gian làm việc theo giờ hành chính . Nhan nhung ban da tot nghi nhiệp cấp 3 , co suc khoe tot va nhanh nhen chiu kho . Làm du mot Nam dc huong 1 thang luong , cac ngày le Lon deu co Thuong , di cong tac ngoai Tinh co cong tac phi theo qui Dinh cua Nhà nuoc.

Nhấn để hiện số: 090368 ***
Mr Tiến
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090368 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »