Chợ Tốt

Bổ Sung 3 Nhân Viên Co.Opxtra Tân Phong

5.000.000 - 8.500.000 đ/tháng đ

Co.opxtra Tân Phong cần tuyển thêm nhân viên Vệ Sinh Khu vực. Số lượng 3 Nữ Thời gian : Ca 4 tiếng từ 7h30-11h30 Ca 8 tiếng từ 7h30-17h00 Ca 12 tiếng từ 7h30- 21h45 Lương: Ca 4 tiếng : 3.500.0000 Ca 8 tiếng : 6.500.000 + thêm 500.000 phụ cấp Yêu cầu: + Từ 30-55 tuổi + Thái độ tốt, đi làm đúng giờ, đảm bảo làm đúng theo qui định của CTY. Quyền lợi: + Phụ cấp xăng xe đi lại. + Có CMND đi làm ngay. ***Alo trực tiếp không nhận tin nhắn( không qua trung gian, thực sự cần việc hãy liên hệ).

Nhấn để hiện số: 058621 ***
Bá Lộc
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Co.opxtra Tân Phong cần tuyển thêm nhân viên Vệ Sinh Khu vực. Số lượng 3 Nữ Thời gian : Ca 4 tiếng từ 7h30-11h30 Ca 8 tiếng từ 7h30-17h00 Ca 12 tiếng từ 7h30- 21h45 Lương: Ca 4 tiếng : 3.500.0000 Ca 8 tiếng : 6.500.000 + thêm 500.000 phụ cấp Yêu cầu: + Từ 30-55 tuổi + Thái độ tốt, đi làm đúng giờ, đảm bảo làm đúng theo qui định của CTY. Quyền lợi: + Phụ cấp xăng xe đi lại. + Có CMND đi làm ngay. ***Alo trực tiếp không nhận tin nhắn( không qua trung gian, thực sự cần việc hãy liên hệ).

Nhấn để hiện số: 058621 ***
Bá Lộc
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
058621 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »