Chợ Tốt

Công Nhân Tổng Vụ Kho Đỏng Gói Kiểm Tra Số Lựơng K

5.000.000 - 5.500.000 đ/tháng đ

cần việc làm gấp kho đóng gói kiểm hàng khu vực q871534_khong bay tam chin bay mot hai mot ba bon

Nhấn để hiện số: 078971 ***
Tran hao
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

cần việc làm gấp kho đóng gói kiểm hàng khu vực q871534_khong bay tam chin bay mot hai mot ba bon

Nhấn để hiện số: 078971 ***
Tran hao
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
078971 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »