Chợ Tốt

Tim Viec Gap . Em Chiu Lam Het Viec

250.000 - 500.000 đ/tháng đ

em ten huy em chiu di lam , chiu lam cho het cong viec , chiu tang ca . mien sao cong suc em xung dang voi muc thu nhap de em lo 2 be va vk e cho on dinh gd em la dc mong anh chi em giup do em va em vua bi mat xe nen em can viec lam 1 cho ko di lai , di chuyen . moi nguoi hiu dum e . e xui ngay dau nam nen toi nghiep e lam

Nhấn để hiện số: 070540 ***
huy huynh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

em ten huy em chiu di lam , chiu lam cho het cong viec , chiu tang ca . mien sao cong suc em xung dang voi muc thu nhap de em lo 2 be va vk e cho on dinh gd em la dc mong anh chi em giup do em va em vua bi mat xe nen em can viec lam 1 cho ko di lai , di chuyen . moi nguoi hiu dum e . e xui ngay dau nam nen toi nghiep e lam

Nhấn để hiện số: 070540 ***
huy huynh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
070540 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »