Chợ Tốt

Nam Đã Từng Làm Thợ In Quảng Cáo

Từ 6.000 đ/tháng đ

E tên trung cần tìm việc làm lâu dài và ổn định

Nhấn để hiện số: 070608 ***

E tên trung cần tìm việc làm lâu dài và ổn định

Nhấn để hiện số: 070608 ***
070608 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »