Chợ Tốt

Nam Lái Xe Bằng C

10.000.000 - 15.000.000 đ/tháng đ

Võ Hải Hồ 28t Làm việc tại TPHCM Kinh nghiệm 1 năm

Nhấn để hiện số: 090350 ***
Hải Hồ
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Võ Hải Hồ 28t Làm việc tại TPHCM Kinh nghiệm 1 năm

Nhấn để hiện số: 090350 ***
Hải Hồ
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090350 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Giao dịch, đừng giao ‘dịch’. Mua bán trong thời điểm này, bạn nhớ làm theo khuyến cáo 5k của Bộ Y Tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhé! ❤️

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »