Chợ Tốt

Tuyển Lao Động Xây Dựng

400.000 - 500.000 đ (lương khoán) đ

Cần tuyển thợ hồ, có sức khỏe, siêng năng, thật thà , có thời gian làm tăng ca, trả lương theo tuần.Mồng 10 khai Xuân nhé.

Nhấn để hiện số: 096220 ***
Duy Phan
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Cần tuyển thợ hồ, có sức khỏe, siêng năng, thật thà , có thời gian làm tăng ca, trả lương theo tuần.Mồng 10 khai Xuân nhé.

Nhấn để hiện số: 096220 ***
Duy Phan
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
096220 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »