Chợ Tốt

2 Nam Chụp Ảnh Sản Phẩm Quay Video Bằng Điện Thoai

5.000.000 - 6.500.000 đ/tháng đ

Abshop - sáng làm 7h15 đến 11h30 Trưa nghỉ đến 13h15 . - Chiều làm đến 17h15 Công việc chụp ảnh và quay video sản phẩm phụ kiện trang trí siinh nhật và tiệc cưới. Yếu cầu: tính tình chan hoà . Ít hơn thua nạnh hẹ. Ở đây làm việc mọi người như một gia đình chỉ có giúp đỡ và yêu thương nhau . - Lương Thử việc 4 triệu cộng 500 chuyên cần. - Lương chính thức 4tr5 cộng 500 chuyên cần. - Tháng thứ 3. Nếu làm tốt 5 triệu cộng 500 chuyên cần. Sức khoẻ tốt. Tuổi từ 18 đến 25. Đã có kinh nghiệm bán hàng . Phúc lợi: Thưởng Tết và chuyên cần. Địa chỉ làm việc tại: 14 đường 8a phường 16 quận 8. Nếu tìm bản đồ không ra tìm trường mầm non bông sen quận 8 sẽ có. Ngay cạnh đó. Ưu tiên người gọi điện . Công việc ổn định lâu dài. Liên hệ abshop nếu bạn thấy mình thích hợp ! Cám ơn chợ tốt và bạn đọc !

Nhấn để hiện số: 096167 ***

Abshop - sáng làm 7h15 đến 11h30 Trưa nghỉ đến 13h15 . - Chiều làm đến 17h15 Công việc chụp ảnh và quay video sản phẩm phụ kiện trang trí siinh nhật và tiệc cưới. Yếu cầu: tính tình chan hoà . Ít hơn thua nạnh hẹ. Ở đây làm việc mọi người như một gia đình chỉ có giúp đỡ và yêu thương nhau . - Lương Thử việc 4 triệu cộng 500 chuyên cần. - Lương chính thức 4tr5 cộng 500 chuyên cần. - Tháng thứ 3. Nếu làm tốt 5 triệu cộng 500 chuyên cần. Sức khoẻ tốt. Tuổi từ 18 đến 25. Đã có kinh nghiệm bán hàng . Phúc lợi: Thưởng Tết và chuyên cần. Địa chỉ làm việc tại: 14 đường 8a phường 16 quận 8. Nếu tìm bản đồ không ra tìm trường mầm non bông sen quận 8 sẽ có. Ngay cạnh đó. Ưu tiên người gọi điện . Công việc ổn định lâu dài. Liên hệ abshop nếu bạn thấy mình thích hợp ! Cám ơn chợ tốt và bạn đọc !

Nhấn để hiện số: 096167 ***
096167 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »