Chợ Tốt

Tuyển Dụng

20.000 đ/giờ đ

Bán hàng hóa theo yêu cầu khách hàng, Đi giao hàng cho khách

Nhấn để hiện số: 090231 ***
Chị oanh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Bán hàng hóa theo yêu cầu khách hàng, Đi giao hàng cho khách

Nhấn để hiện số: 090231 ***
Chị oanh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090231 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »