Chợ Tốt

Tuyển Trưởng Phòng Maketing

Từ 10.000.000 đ/tháng đ

Tuyển trưởng phòng Maketing kinh nghiệm ngành thời trang và ăn uống

Nhấn để hiện số: 093304 ***
Ngọc
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Tuyển trưởng phòng Maketing kinh nghiệm ngành thời trang và ăn uống

Nhấn để hiện số: 093304 ***
Ngọc
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093304 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »