Chợ Tốt

Tuyển 3 Nhân Viên Kinh Doanh Nữ

7.000.000 - 15.000.000 đ/tháng đ

Chăm sóc khách hàng cũ , tìm thêm khách hàng mới

Nhấn để hiện số: 090296 ***
Đạt
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Chăm sóc khách hàng cũ , tìm thêm khách hàng mới

Nhấn để hiện số: 090296 ***
Đạt
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090296 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »