Chợ Tốt

Nam Phụ Điện, Nước, Cơ Khí, Đóng Gói Hàng,.

Từ 150.000 đ/giờ đ

Thợ phụ điện, nước, cơ khí, đóng gói hàng, tất cả công việc đều làm được,......

Nhấn để hiện số: 096302 ***
Huân
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Thợ phụ điện, nước, cơ khí, đóng gói hàng, tất cả công việc đều làm được,......

Nhấn để hiện số: 096302 ***
Huân
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
096302 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »