Chợ Tốt

Nhận Báo Cáo Sổ Sách Kế Toán Làm Ở Nhà

Từ 1.000.000 đ/tháng đ

Nhận Báo Cáo Sổ Sách Kế Toán Về Nhà Làm 1.100.000 Tôi tên. Tiên 40 tuổi Mong muốn nhận sổ sách kế toán về nhà làm Tôi đã có 20 năm kinh nghiệm quyết toán thuế ở thành phố Thủ Đức.

Nhấn để hiện số: 097602 ***
Tiên
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Nhận Báo Cáo Sổ Sách Kế Toán Về Nhà Làm 1.100.000 Tôi tên. Tiên 40 tuổi Mong muốn nhận sổ sách kế toán về nhà làm Tôi đã có 20 năm kinh nghiệm quyết toán thuế ở thành phố Thủ Đức.

Nhấn để hiện số: 097602 ***
Tiên
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
097602 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »