Chợ Tốt

Cần Tìm Việc Giao Hàng Xe Tải Kiêm Bốc Vác

300.000 - 500.000 đ (lương khoán) đ

Cần tìm việc làm giao hàng bằng xe tải kiêm bốc vác ban đêm, Có thể làm việc bốc vác xuyên suốt được Mình có bằng C, có kinh nghiệm lái xe dưới 1 năm Cần tìm việc làm thời vụ hoặc bán thời gian, làm ca đêm. Ai cần người làm xin gọi trực tiếp sdt, xin cảm ơn

Nhấn để hiện số: 093405 ***
Tài Võ
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Cần tìm việc làm giao hàng bằng xe tải kiêm bốc vác ban đêm, Có thể làm việc bốc vác xuyên suốt được Mình có bằng C, có kinh nghiệm lái xe dưới 1 năm Cần tìm việc làm thời vụ hoặc bán thời gian, làm ca đêm. Ai cần người làm xin gọi trực tiếp sdt, xin cảm ơn

Nhấn để hiện số: 093405 ***
Tài Võ
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093405 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »